Sąlygos

  • Įrangos rezervaciją rekomenduojame atlikti prieš 7 dienas iki atsiimant įrangą;
  • Po atliktos įrangos rezervacijos turi būti pervestas nustatyto dydžio užstatas į nuomotojo sąskaita;
  • Po įrangos patikrinimo ir gražinimo yra gražinamas klientui užstatas;
  • Įranga atsiimama ir gražinama nuomotojui kontaktuose nurodytu adresu;
  • Atsiimant įranga reikia turėti su savimi galiojantį asmens dokumentą;
  • Prieš atsiimant įranga sudaroma su klientu nuomos sutartis;
  • Prieš atsiimant įranga nuomininkui už nuomojamą įrangą sumokamas mokestis.